Mona Sahlin har fel om de höga priserna

Mona Sahlin har fel om de höga priserna - Mona Sahlin hävdar att den viktigaste orsaken till den höga prisnivån i Sverige är bristen på konkurrens. Hon har fel - både SCB och SAF har visat att de höga skatterna är den viktigaste orsaken. Det säger SAF:s chefekonom Jan Herin i en kommentar till biträdande näringsminister Mona Sahlins debattartikel i Dagens Nyheter (2000-01-14). Enligt biträdande näringsminister Mona Sahlin skulle den höga prisnivån i Sverige bero på bristande konkurrens inom vissa branscher. SAF välkomnar självklart att monopol och karteller motarbetas, men att ange konkurrensbrist som huvudorsak till det höga prisläget i Sverige är att dra fel slutsats. Det är i första hand de höga skatterna i Sverige som leder till höga priser. Till stöd för detta finns bland annat Statiska Centralbyråns rapport "Konsumentsprisnivåer i Sverige, jämfört med övriga medlemsstater i EU" (ISBN 91-618-1030-4), som publicerades strax före jul. SCBs studie genomfördes under hösten 1999 efter önskemål från handelsminister Leif Pagrotsky. SCBs slutsats är tydlig: "Det finns en tämligen stark korrelation mellan prisnivå och skatter plus sociala avgifter som andel av BNP. Länder med hög andel skatter och sociala avgifter tenderar att ha högre prisnivå." (ur sammanfattningen, sid. 5) SAF har också låtit Handelns Utredningsinstitut (HUI) beräkna skatternas egentliga andel av priset på en rad varor och tjänster. Förutom moms och punktskatter, inkluderas också den beskattning som görs på det arbete och kapital som ingår i produktionen. Resultatet av HUIs studie visar att skatten i många fall utgör nästan hälften av varans pris. Av priset för t ex en bok eller en CD-skiva är 44 procent skatt. För andra varor är andelen skatt ännu högre. Samtliga beräkningar finns att tillgå på SAFs webbplats www.skattefakta.com För ytterligare information: Jan Herin, tfn 08-762 64 06, jan.herin@saf.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/14/20000114BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/14/20000114BIT00370/bit0002.pdf

Dokument & länkar