Nya ledamöter i SAFs styrelse

Nya ledamöter i SAFs styrelse Vid SAFs stämma i dag valdes följande personer till nya ordinarie ledamöter: Ingvar Bladh, AB Meag, Västerås (tidigare suppleant) Lars Frithiof, Sydkraft AB, Malmö (tidigare suppleant) Laila von Hahn-Rosenqvist, AB Videdals Privatskolor, Malmö (tidigare suppleant) Stig Holmqvist, IKEA International, Humlebaek, Danmark Björn Hägglund, Stora Enso, Falun Marianne Nivert, Telia AB, Farsta (tidigare suppleant) Folke Patriksson, B&N Nordsjöfrakt AB, Skärhamn Lars Ramqvist, Industriförbundet, Stockholm Till nya suppleanter valdes: Björn Andersson, Duro Sweden AB, Gävle Roger Asserståhl, AssiDomän Skog & Trä AB, Stockholm Fredrik Cappelen, Nobia Nordisk Bygginteriör AB, Göteborg Per-Gunnar Nilsson, Attacus Östersunds Bygg AB, Östersund Carl-Erik Nyquist, Vattenfall AB, Stockholm Carl-Erik Ridderstråle, BT Industries AB, Mjölby Birgitta Tillgren, Partena Care AB, Stockholm Annie Wegelius, Knowledge Network AB, Stockholm Ulrik Wehtje, Bokbinderibolaget i Malmö AB, Malmö Ytterligare nya styrelseledamöter kan tillkomma efter hand som stämmor äger rum i arbetsgivareförbunden. Ytterligare information: Britt Ahlgren, tfn 08-762 60 00.

Prenumerera