Nytt nummer av Ekonomisk Översikt

SAF-ekonomer: - Idealiskt läge för strukturreformer oron för överhettning är överdriven - När de ekonomiska möjligheterna att skapa bättre villkor för långsiktig tillväxt nu finns, så saknas i stället de politiska förutsättningarna. Under de första åren på 1990-talet var det tvärtom, då genomfördes flera strukturförändringar men efterfrågan i ekonomin var mycket svag och resultaten uteblev. Det säger SAFs chefekonom Jan Herin i en kommentar till den konjunkturprognos som SAF-ekonomerna Owe Danemar och Anders Rydeman gjort i det nya numret av Ekonomisk Översikt, se www.saf.se. Den svenska ekonomin står inför ett par år med för svenska förhållanden god tillväxt, skriver SAF-ekonomerna. En gradvis starkare internationell konjunktur, höga reallöneökningar och fortsatt låga räntor lägger grunden för en tillväxt på 2,5-3 procent såväl i år som nästa år. Detta skapar ett gynnsamt läge för att lösa flera av de strukturproblem som svensk ekonomi brottas med och som långsiktigt hindrar en bättre ekonomisk utveckling, skriver SAF-ekonomerna. Om man genomför reformer på arbetsmarknads- och skatteområdet (t ex lägre kompensationsnivåer i socialförsäkringarna, skattesänkningar, avregleringar på arbetsmarknaden) i en uppåtgående konjunktur får det ökade arbetskraftsutbudet ett helt annat genomslag på tillväxten än i en svagare konjunktur. - Oron för att skattesänkningar idag skulle leda till överhettning är överdriven. Men för att minimera risken bör skattesänkningarna inriktas på att öka utbudet av arbetskraft och samtidigt kombineras med besparingar på utgiftssidan som bidrar till att förbättra ekonomins effektivitet och minska den offentliga sektorns utgiftsnivå, säger Jan Herin. Sverige är idag det enda land som inte ställer sig bakom EUs krav på sänkta skatter. Detta är ohållbart och ter sig än mer obegripligt mot bakgrund av de positiva erfarenheterna från de länder som sänkt skatten på arbete under 1990-talet, skriver SAF-ekonomerna. Vi ser också idag allt tydligare tecken på hur en dåligt fungerande arbetsmarknad och höga skatter på arbete bromsar tillväxten i många företag. - Sänk skatterna på arbete och kapital, skapa en bättre balans på arbetsmarknaden och ge en klar viljeyttring i EMU-frågan. Då kan fler jobb skapas utan att inflationen drivs upp, säger Jan Herin. Ytterligare information: Owe Danemar, Anders Rydeman, tel 08-762 60 00.

Prenumerera