Öppnade marknader ger nya möjligheter för offentlig sektor

Öppnade marknader ger nya möjligheter för offentlig sektor - Den som har erfarenhet av privata entreprenadföretag är oftast positiv till konkurrensutsättning av offentlig verksamhet. Det gäller politiker, medarbetare i entreprenadföretagen och brukare av tjänsterna. Ändå är andelen entreprenader i flertalet kommunala verksamheter bara några få procent av budgeten. Här finns betydande möjligheter för den offentliga sektorn att öka sin kvalitet utan att ge avkall på kostnadseffektiviteten. Det säger Dick Kling, chef för SAFs avdelning Analys och Utveckling i en kommentar till SAFs rapport "Marknadsöppning pågår - tar de privata entreprenörerna över?", som presenterades i dag. En SIFO-undersökning som redovisas i rapporten visar på allmänhetens stöd för uppfattningen att privata företag och kooperativ bör få möjlighet att driva kommunala verksamheter. Kvinnor i offentlig sektor visar t ex större öppenhet för privat drift än offentligt anställda män. En Demoskop-undersökning visar att bland kommun- och landstingspolitiker är åtta av tio positiva till entreprenader i verksamheten. Offentliganställda som gått över till privat verksamhet säger sig vara mycket nöjda med bytet och bland de offentliganställda som startat eget inom landstinget säger nio av tio att de skulle göra samma sak igen om de fick möjlighet. Mellan 1996 och 1997 har omfattningen av privata entreprenader som drivs på uppdrag av kommunerna ökat inom nästan alla verksamheter. Det finns dock stora skillnader mellan länen. Ett räkneexempel visar att redan en låg andel av privat verksamhet - 10 procent - i absoluta tal skulle innebära en omfattande marknadsöppning för de privata företagen. Inom barnomsorgen handlar det om en öppnad marknad på 1.700 miljoner kronor, utöver redan befintlig verksamhet. - I arbetet för ökad konkurrens i offentlig sektor finns fortfarande en lång väg kvar att gå, men politikerna har siktet rätt inställt. Opinionsundersökningar tyder också på att politikerna har mera stöd från allmänhet och personal än de själva tycks tro. - Det är nu viktigt att politikerna skapar tilltro till att marknaden kommer att fortsätta växa och förbli öppen. Ju fler intresserade företag, desto bättre affärer kan kommuner och landsting göra, säger Dick Kling. Ytterligare information: Johan Hedelin, tfn 08-762 60 00, 070-347 72 82. Rapporten återfinns på www.saf.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/03/19981203BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/03/19981203BIT00100/bit0002.pdf

Dokument & länkar