Pressinbjudan

Inbjudan till presseminarium "Småföretag och skatter" - förslag till icke-diskriminerande regler som premierar entreprenörskap, risktagande och aktivt ägande Är det rimligt att den som både satsar kapital och arbetar aktivt i sitt företag har högre skatt än den som bara satsar kapital? Är det rimligt att lågt risktagande ur skattesynpunkt ska premieras jämfört med högt risktagande? Detta är några effekter av dagens skattesystem för småföretagen och deras ägare. Det är ett område som uppmärksammats mycket litet i Sverige, trots att många politiker i dag vill vara "småföretagens vänner". Trots att det i Sverige finns 640 000 småföretag som sysselsätter - inklusive ägarna - 1,2 miljoner av landets 2,3 miljoner privatanställda. Analyser visar att små företag t o m betalar högre skatt än stora företag. Ett växande hot är dagens arvs- och gåvoskatter som försvårar generationsskiften. En snar förändring är nödvändig. Inte minst mot bakgrund av att åldersstrukturen bland landets företagare innebär att vart femte företag i Sverige står inför generationsskifte inom fem år. SAF inbjuder till ett presseminarium för att presentera en rapport som belyser skattesystemets effekter för småföretag och småföretagare. Vi ger även förslag till förändringar som främjar tillväxt och som förenklar kommande generationsskiften. Tid: Torsdagen den 23 mars 2000 kl 09.30 - 11.30 Plats: SAF, Hovslagargatan 5, rum 8 Medverkande: SAFs chefekonom Jan Herin, SAFs skatteexpert Leif Edvardsson, företagarna Ingvar Bladh, Meag AB och Lars Jansson, Wasa Express & Åkeri AB. Välkomna! ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/21/20000321BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/21/20000321BIT00370/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar