Pressmeddelande

Arbetsmarknadens flexibilitet i 10 länder: Sverige och Tyskland sämst Sverige och Tyskland intar jumboplatsen i en nordisk benchmarking-studie över arbetsmarknadens flexibilitet i tio olika länder. Studien har tagits fram i samarbete mellan de nordiska arbetsgivareföreningarna. Två länder USA och Storbritannien ligger bäst till på nästan alla de åtta områden som har undersökts. De faktorer som har mätts är sådana som avgör hur väl ett land klarar av att åstadkomma en långsiktigt hög tillväxt, dvs produktivitet, konkurrenskraft, privat sysselsättning, lönebildning, skatter på arbete, utbildningsnivå, arbetsmarknadslagstiftning och arbetstider. Sverige och Finland placerar sig sämst av de nordiska länderna. - Om Sverige ska ha en chans att återfå den tidigare tätplaceringen i världens välfärdsliga måste vi systematiskt reformera arbetsmarknaden - sänka skattetrycket på arbete, öka antalet spetsutbildade och ta bort anställningströsklarna. Det är nycklarna till en långsiktigt god tillväxt. Det säger Jan Edgren, som varit ansvarig för den svenska delen av benchmarkarbetet. - Kan vi inte öka dynamiken på vår arbetsmarknad riskerar vi att inte kunna utnyttja den goda konjunktur vi nu har som ett avstamp för en fortsatt hög tillväxt och därmed bättre välfärd. - Också Tyskland dras med en gammaldags organiserad arbetsmarknad och ett högt skattetryck på arbete, säger Jan Edgren. Det är en viktig förklaring till att Tyskland efter flera decennier som europeiskt tillväxtlokomotiv nu har svårt att få fart på tillväxten. De länder som ingått i undersökningen är de fem nordiska länderna samt USA, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Irland. Av de nordiska länderna är det endast Island som har en så flexibel arbetsmarknad att landet kan konkurrera med USA och Storbritannien. Ytterligare information: Jan Edgren, Anders Rydeman, tfn 08-762 60 00 Rapporten finns på SAFs hemsida www.saf.se.

Prenumerera

Dokument & länkar