Pressmeddelande

SAFs VD Göran Tunhammar om regeringens lagrådsremiss om lönebildningen: - Regeringens orkeslöshet inför LOs nedmalning tragisk. - Regeringens offentligt demonstrerade orkeslöshet inför LOs nedmalning av förslaget till ny lag om medling och lönebildning är tragisk. Regeringen har valt att vara LOs ”expeditionsministär” i stället för hela Sveriges regering. En regering måste självklart sätta hela samhällets intresse av balanserade konfliktregler före LOs försvar av de fackliga privilegierna. Regeringen kan inte avhända sig ansvaret för att den inför kommande avtalsrörelser gjort i stort sett ingenting för att förhindra ett fortsatt och för samhället skadligt missbruk av konflikträtten. Det säger SAFs VD Göran Tunhammar i en kommentar till lagrådsremissen ”Lönebildning för full sysselsättning”. - Redan den Öbergska utredningens förslag var klart otillräckliga för att få balans i förhandlingarna. Lagrådsremissen innehåller än mindre av det som behövs för att uppnå rimlig balans. Det är egentligen bara möjligheten för medlarna att kalla parterna tidigt i förhandlingarna samt möjligheten att skjuta på varslade stridsåtgärder som kan innebära några positiva förändringar, säger Göran Tunhammar. - Ett förbud mot blockader av enmans- och familjeföretag är närmast en självklarhet i ett rättssamhälle. Att LO i detta fall gjort ett betydelselöst uttalande om att försöka mildra följderna av sina tvångsåtgärder kan bara tolkas som ett erkännande av att övergrepp har begåtts. - Mycket allvarligt är att regeringen inte inför ett förbud mot sympatiåtgärder och inte heller en proportionalitetsregel i lag. Detta äventyrar trovärdigheten för kollektivavtalssystemet. Företag som redan tecknat avtal kan även i fortsättningen utsättas för fackliga sympatiåtgärder som gäller en konflikt på ett helt annat företag i en helt annan bransch, säger Göran Tunhammar. - Det avgörande i en förhandling är förhandlingsresultatet. Detta påverkas negativt av den nuvarande obalansen på konfliktplanet. Det behöver inte vara fråga om utbrutna strejker. Redan varsel eller hot om konflikter ger samma negativa effekt. - SAF vänder sig bestämt emot medlingsinstitutets roll vad gäller samordning, statistikinsamling och omvärldsanalys. Det tar ifrån parterna deras ansvar, inte minst vad gäller att ytterligare decentralisera förhandlingarna. Det är också ett allvarligt störningsmoment mot redan ingångna samarbetsavtal och minskar incitamenten att träffa nya samarbetsavtal, anser Göran Tunhammar. Ytterligare information: Kent Brorsson, tfn 08-762 62 19, 070-575 04 34.

Prenumerera

Dokument & länkar