Pressmeddelande

Fem år efter folkomröstningen om EU-medlemskap: SAF startar Näringslivets Eurofakta Det måste bli ett slut på det taktiska mumlandet och mörkandet i EMU frågan. Ett svenskt deltagande i EMU är en av de viktigaste förutsättningarna för jobb och välstånd i Sverige, och den frågan får inte sopas under mattan. En rejäl diskussion och bildningsaktion om utanförskapet och innanförskapets konsekvenser är viktig, såväl av demokratiska som sakliga skäl, säger Göran Tunhammar, VD i SAF i en kommentar till bildandet av Näringslivets Eurofakta - Många svenska företag har redan beslutat sig för att gå med i EMU. Svenska folket bör också få en chans att ta ställning till vad det innebär att vara med i EMU eller stå utanför. SAFs bidrag till mer kunskap och diskussion om EMU är Näringslivets Eurofakta. Näringslivets Eurofakta AB blir ett helägt dotterbolag till SAF och får till uppgift att sprida fakta om den nya valutan euro, om EMU, samt om konsekvenserna av medlemskap och utanförskap i valutaunionen. - Näringslivets Eurofaktas uppgift blir att med stor trovärdighet föra ut faktabaserad EMU-information ur ett näringslivsperspektiv. Navet i Eurofaktas verksamhet blir en internetsajt som tas i bruk under vintern 2000. Avsikten är att skapa en svensk EMU-portal på internet. Sajten ska bli den självklara utgångspunkten för den som söker nyheter, information eller faktarapporter om EMU. Verksamheten i Näringslivets Eurofakta kommer att utvecklas i takt med att tidpunkten för ett svenskt beslut om deltagande i EMU närmar sig. Ytterligare information: Infomrationsdirektör Odd Eiken eller Allan Åberg, EMU-samordnare, tfn 08-762 60 00.

Prenumerera

Dokument & länkar