Pressmeddelande

Årets PISTpris till offentliga aktörer 1999 års PIST-pris har tilldelats Beställarnätverket för landstingen i Sverige och föreningen Sveriges Offentliga Inköpare. Priset delas ut av företagsnätverket Privata Företagare i Samhällets Tjänst. Beställarnätverket för landstingen i Sverige får utmärkelsen för "dess målmedvetna arbete att utveckla beställar- och utförarorganisationen inom hälso- och sjukvården." - Att vi får ett erkännande för vårt långsiktiga arbete tackar vi för. Samtidigt noterar vi att vi inte är ensamma om att utveckla våra frågor. Företag och organisationer i vår omgivning har också bidragit till utvecklingen genom att delta som en seriös och mogen partner i diskussionerna, säger Gösta Andersson, ordförande för Beställarnätverket för landstingen i Sverige. Föreningen Sveriges Offentliga Inköpare, SOI, får priset för sina insatser att genom utbildning förbättra förutsättningarna för affärsmässighet, kvalitet och mångfald inom den offentliga sektorn. - Det här är en stor händelse för Sveriges Offentliga Inköpare, säger Bengt O Renberg, ordförande i SOI. - Vi är stolta över det arbete vi har lagt ned på att fortbilda våra medlemmar och vi är glad och tacksamma för att fler har uppmärksammat våra insatser. Pristagarna mottog sin utmärkelse på Kvalitet 99 i Göteborg. Nätverket PIST bildades 1994 i syfte att underlätta upphandling i reell konkurrens till nytta för näringsliv och medborgare. PIST företräds av personer i ledande ställning från de ingående företagen. Alla företag har en betydande del av sina affärer i offentlig sektor och bistås av SAF med information och samordning. Ytterligare information: Henrik Kolga, ordförande i Nätverket PIST, 08-6295000

Prenumerera