Pressmeddelande

SAFs VD Göran Tunhammar om Lars-Olof Petterssons a-kasseutredning: Systemfelen i a-kassan kvarstår - Företagens rekryteringssvårigheter minskar inte med a-kasseutredningens förslag. Det är fel att höja taket i a-kasseersättningen det minskar motiven att ta arbete och förlänger arbetslöshetstiden. Om regeringen inte går längre än vad denna LO-styrda utredning föreslår försitter regeringen möjligheten att i ett gynnsamt arbetsmarknadsläge i grunden förändra arbetslöshetsförsäkringen. Det säger SAFs VD Göran Tunhammar i en kommentar till utredningen "Kontrakt för arbete - rättvisa och tydliga regler i arbetslöshetsförsäkringen" som utredaren Lars-Olof Pettersson i dag överlämnat till regeringen. - Det är en självklarhet att det ställs tydliga krav på den som vill ha a-kasse-ersättning att aktivt söka arbete. Konstruktionen med ett sökkontrakt mellan arbetsförmedlingen och den arbetslöse samt successiv skärpning av kraven på att söka i annan bransch och på annan ort är därför bra förslag. Men det måste vara obligatoriskt att ingå ett sökkontrakt för att få a-kasseersättning. - Nyuppfinningen av en övergångsarbetsmarknad är bara ett sätt att undvika att genomföra nödvändiga strukturella förändringar, såsom sänkt skatt på arbete, anser Göran Tunhammar. - Det är allvarligt att a-kassan fortfarande kommer att fungera mer som evig försörjningskälla än som omställningsförsäkring. Det saknas i utredningen ett förslag om en bortre parentes som tidsbegränsar ersättningen från a-kassan. Det saknas också ett förslag som tydliggör kostnaderna för försäkringen för de försäkrade. Det är rimligt att medlemmarna i a-kassorna står för en större del av finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen. Ytterligare information: Jan Herin, Carl Magnus Pontén, tfn 08-762 60 00.

Prenumerera

Dokument & länkar