Pressmeddelande

Olönsamt att jobba för 240 000 personer För närmare 240 000 personer i Sverige lönar det sig egentligen inte att jobba. Dessa personer skulle leva bättre på bidrag. Mest olönsamt att jobba blir det om man är ensamförsörjare med maka/make och har flera barn. Sverige är också det OECD-land där det lönar sig sämst att ta ett arbete. Orsaken till detta är i första hand de extremt höga skatterna på arbete. Detta visar en rapport som gjorts av SAF. I Rapporten görs en studie av skatte- och bidragsnivåer i 18 OECD-länder och en jämförelse med förhållandena i Sverige. Relationen mellan en lön efter skatt och det som en person kan få ut i bidrag bestämmer den så kallade reservationslönen. Reservationslönen kan alltså definieras som den minimilön under vilken det inte är ekonomiskt intressant att ta ett jobb. Resultaten är tydliga: Sverige är det land där det lönar sig sämst att ta ett arbete, jämfört med om man väljer att leva på bidrag. I rapporten presenteras ett antal typfall, grundat på familjesituation. Där visar det sig bland annat att en ensamförsörjare med maka/make och två barn har en reservationslön på 17 200 kronor i månaden, även om denna kan sjunka något beroende på rätten till bostadsbidrag. Ett resultat av detta blir att till exempel en invandrare med flera barn knappast har någonting att vinna ekonomiskt på att starta eget företag eller skaffa ett beskattat förvärvsarbete, då en jämförelse görs med de lägstalöner vi har i Sverige. En liknande utestängning från arbetsmarknaden kan också drabba till exempel ungdomar och handikappade. De höga svenska reservationslönerna förklaras i första hand av den höga skatten på arbete, där Sverige tar ut mest skatt av alla länder. Sverige är framförallt det land som beskattar låga inkomster hårdast. Till viss del förklaras reservationslönerna också av generösa bidrag, till exempel ersättningen från A-kassan. - Det vore därför fel att idag höja den maximala ersättningsnivån i A-kassan. Det skulle göra det än mer olönsamt för stora grupper att ta ett jobb på den öppna arbetsmarknaden, säger SAF:s vice Vd Jan Herin i en kommentar till rapporten. I första hand vill SAF att skatterna på arbete sänks, till exempel genom höjt grundavdrag eller förvärvsavdrag. På www. skattefakta.com finns rapporten i sin helhet. Där finns också en kort sammanfattning. För ytterligare information: Jan Herin, tel nr: 762 64 06

Prenumerera

Dokument & länkar