Pressmeddelande

Bättre pensioner inom oförändrad kostnadsram - Jag är glad och nöjd över att SAF och LO nu kunnat träffa avtal om en ny pensionsplan som väsentligt förbättrar avtalspensionen på SAF/LO-området samtidigt som företagen får oförändrade kostnader och möjligheter till egna pensionsöverenskommelser. Det säger SAFs VD Göran Tunhammar i en kommentar till det träffade avtalet om en förbättrad Avtalspension SAF-LO. Avtalet ger en pensionspremie på 3,5 procent av lönen från 22 års ålder nu och från 21 års ålder år 2002. Den enskilde har full frihet att välja förvaltare. I den tidigare gällande pensionsplanen (1996-1999) fick arbetarna 2,0 procent, medan ytterligare 1,5 procent avsattes för avveckling av den äldre, förmånsbestämda STP-planen. Startåldern för pensionsintjänande var 1996-1999 28 år. Vidare innebär det nu träffade avtalet att arbetstagaren får premien inbetald, förutom vid sjukdom även vid föräldraledighet, genom en särskild försäkring. Dessutom ger den försäkringen ett generellt efterskydd i 3 månader vid sjukdom. För företagen finns möjlighet att träffa egna pensionsöverenskommelser efter godkännande av respektive arbetsgivar- och fackförbund. - Vi är mycket nöjda med att nu ha enats med LO om en principiellt riktig fortsättning av vår gemensamma, mycket framgångsrika pensionsplan. Vi fortsätter med det premiebestämda systemet, individens valfrihet består och utökas i praktiken med de förbättrade villkoren, företagsanpassade lösningar möjliggörs och kostnaderna för det nya avtalet ryms inom oförändrad kostnadsram, avslutar Göran Tunhammar. Ytterligare information: Bo Sundén, Hans Gidhagen, tfn 08-762 60 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/20/20000120BIT00170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/20/20000120BIT00170/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar