Pressmeddelande

SAF om arbetstidsgruppens rapport; Viss tillnyktring i arbetstidsdebatten Det är nu dags att avföra lagstiftning om generell arbetstidsförkortning från den politiska dagordningen, säger SAFs VD Göran Tunhammar i en kommentar till den rapport "Kortare arbetstid - för och emot " som presenterades av regeringens arbetsgrupp vid en presskonferens på torsdagen. Det är positivt att arbetsgruppen klart uttalar att tvingande lagstiftning om arbetstidsförkortning varken är en realistisk eller önskvärd lösning, konstaterar Göran Tunhammar. Men för företagen är det lika illa om idén att riksdag och regering skulle stimulera till förändringar genom att ändra normen för heltidsarbete i arbetstidslagen skulle vinna gehör, varnar Tunhammar. Låt istället de avtalsslutande parterna på olika nivåer få fortsätta att hantera arbetstidsfrågan. Som framhålls också i arbetsgruppens egen rapport är avtal på olika nivåer den enda möjligheten att tillgodose de vitt skiftande behov och önskemål om arbetstiderna som finns i ett modernt samhälle. Det är på arbetsplatserna, inte i Riksdagshuset, som det går att hitta de flexibla arbetstidslösningar som tillgodoser både verksamhetens krav och den enskildes önskemål, säger Göran Tunhammar. Detta är nu fjärde gången på ett tiotal år som våra arbetstider utretts i statliga kommittér och arbetsgrupper. I de utredningar som tidigare behandlat frågan om arbetstidsförkortning har visats att kortare arbetstid kostar och att behovet av flexibilitet ökar. Som arbetsgruppen själv påpekar är det enda nya i rapporten att man redovisar de långsiktigt negativa konsekvenserna på den offentliga sektorn av en arbetstidsförkortning, avslutar Göran Tunhammar. SAFs ståndpunkter i arbetstidsfrågan framgår av rapporten "Arbetstid bör inte vara en politisk fråga" som finns tillgänglig på www.saf.se Ytterligare information: Karin Ekenger, 08-762 6000 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00680/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00680/bit0002.pdf

Dokument & länkar