Pressträff

Hårt ja, hårt nej eller mjukt kanske -Vad tror finansmarknaderna om Sverige och EMU Lägre räntor bättre företagsklimat och ökade investeringar brukar anföras som troliga effekter av en svensk anslutning till valutaunionen. Är det riktiga antaganden? Försämras utsikterna för tillväxt, inflation och räntor om Sverige beslutar sig att säga nej till euron, eller är det bara myter? För att belysa dessa och andra frågor om hur centrala ekonomiska faktorer påverkas vid olika svenska vägval i EMU-frågan har SAF låtit Gabriel Stein vid Lombard Street Research i London genomföra en enkätundersökning bland Sverigeanalytiker verksamma i Londons City. Gabriel Stein presenterar resultaten av undersökningen och dessa kommenteras sedan av SAF:s chefekonom och vice VD Jan Herin samt av professor Carl B Hamilton. Tid: Torsdagen den 2 december kl 10.00 Plats: Hovslagargatan 5, rum 8 Välkomna! Allan Åberg EMU-samordnare

Prenumerera

Dokument & länkar