Riksdagsmajoritet vill stoppa blockader mot enmansföretag

Riksdagsmajoritet vill stoppa blockader mot enmansföretag I riksdagen finns nu en majoritet för ett avskaffande av fackens rätt att ta till blockad mot enmansföretag, skriver SAFtidningen Näringsliv i veckans nummer. Idag är det tillåtet för fackföreningar att genom blockad tvinga företag utan anställda att teckna kollektivavtal eller hängavtal. Men fem av de sju riksdags-partierna - miljöpartiet, centerpartiet, folkpartiet, kristdemokraterna och moderaterna - hävdar i sina partiprogram att den möjligheten bör avskaffas. Tillsammans har de fem en röst mer än socialdemokraterna och vänsterpartiet, de två partier som inte vill ha någon ändring. I praktiken avgörs frågan av hur miljöpartiet väljer att agera. Partiet har nyligen dragit på sig facklig vrede för ett förslag om att småföretag ska få göra undantag från turordningsreglerna. Enligt Birger Schlaug är det inte troligt att miljöpartiet under detta riksdagsår tar upp frågan om blockad mot enmansföretag. Kontaktperson på SAFtidningen Näringsliv: Johan Rönn, tel 08-762 61 51. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/28/19981028BIT00400/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/28/19981028BIT00400/bit0002.pdf

Dokument & länkar