SACO-TCO-SAF; Inbjudan till seminarium

SACO TCO SAF Inbjudan till seminarium Lönebildning, partssamverkan och EMU Ett seminarium om svensk arbetsmarknad och euron Tid: Måndagen den 7 juni kl 13.00 - 16.00 Plats: Hörsalen, Almegahuset, Blasieholmsgatan 5, Stockholm Program: 13.00 Välkomsthälsning Göran Tunhammar, VD Svenska Arbetsgivareföreningen 13.10 Hur förändrar EMU förutsättningarna för lönebildningen? Svante Öberg, Generaldirektör SCB 13.30 Har löntagare anledning att frukta EMU? Jukka Pekkarinen, Direktör Löntagarnas forskningsinstitut, Helsingfors 13.50 Lönebildning och konkurrenskraft vid låg inflation Olle Djerf, Chefekonom Merita-Nordbanken 14.10 Har utanförskapet ett pris? Hans Genberg, Professor, Graduate Institute of International Studies, Geneve 15.00 Hearing Jan Bröms, Chefekonom SACO, Jan Herin, Chefekonom SAF och Jan-Erik Nyberg, TCO-ekonom Ekonomerna ingick i den partsgemensamma grupp som i början av året presenterade rapporten ”Utanförskapets konsekvenser” i vilken man söker belysa vilka effekter den svenska EMU-politiken får för arbetsmarknadens aktörer. Detta seminarium är en uppföljning av detta arbete. Välkomna!

Prenumerera