SAF beklagar att ITP-förhandlingarna avbrutits

SAF beklagar att ITP-förhandlingarna avbrutits - Vi beklagar att vi inte kunnat enas med PTK om en ny ITP-plan för 600.000 tjänstemän. Det slutbud som SAF efter en lång tids intensiva förhandlingar igår överlämnade till PTK skulle för tjänstemännen ha inneburit en bättre och tryggare pensionsplan, väl anpassad till da-gens arbetsmarknad och arbetsliv. Utvecklingen i företagen mot lika anställningsvillkor för arbetare och tjänstemän kommer nu att försvåras. Det säger SAFs VD Göran Tunhammar i en kommentar till de avbrutna förhandlingarna. - Vi tyckte oss se att allt fler frågor klarats av under den senaste tiden. Inte minst gällde det viktiga och fördelaktiga övergångsregler. I slutskedet förmådde dock inte PTKs förbund samla sig till att satsa på en modern pensionsplan, säger Göran Tunhammar. SAFs vice VD Gösta Larsson, som har lett förhandlingarna, kommenterar slutbudet på följande sätt: - För arbetsgivarna skulle kostnaderna bli förutsägbara och tydliga. Arbetsgivare och tjänstemän skulle få stora möjligheter till anpassningar företagsvis eller indivi-duellt. - För tjänstemännen innebar slutbudet bl a att inträdesåldern i ITP sänks från 28 till 25 års ålder samt att pensionen intjänas från första kronan. Det betyder att också deltids- och korttidsanställda skulle få ITP. - Alla privatanställda tjänstemän skulle redan från 25 års ålder få en avgiftsbestämd ålderspension med en premie om 3,8 procent, som de själva skulle få bestämma över. Härtill skulle komma en förmånsbe-stämd pension motsvarande dagens pension i löneintervallet 7,5-20 basbelopp, också den från 25 års ålder. Dessutom fanns i slutbudet ett förbättrat och individuellt anpassat efterlevandeskydd där tjänste-mannen själv kunde bestämma nivå, längd och förmånstagare. Ytterligare information: Gösta Larsson, tfn 08-762 6181, 070-590 85 58, Anders Modig, tfn 08-762 6248, 070-345 62 48, Hans Gidhagen, tfn 08-762 6654, 070-673 30 70.

Prenumerera