SAF fortsatt negativ till medlingsinstitutets expertråd

SAF fortsatt negativ till medlingsinstitutets expertråd Med anledning av frågor om SAFs ställningstagande till eventuell medverkan i ett nytt medlingsinstitut vill vi göra följande klarläggande: SAF har efterlyst en starkare medlingsfunktion och stramare konfliktregler. Vi har däremot konsekvent, bland annat i remissyttranden över den Öbergska utredningen, varit negativa till att bygga upp ett nytt medlingsinstitut med bland annat tre expertråd med deltagande från arbetsmarknadens parter. SAF har poängterat att det är mycket betänkligt att ge en statlig myndighet uppgifter som i realiteten, bland annat genom de föreslagna expertråden, innebär centralisering och risker för statlig inkomstpolitik. Det har inte framkommit något som gör att SAF finner anledning att ändra sin bedömning härvidlag. Frågan om SAFs eventuella medverkan i expertråden kommer att bli föremål för behandling i SAF:s styrelse i april. Ytterligare information: Kent Brorsson, 08-762 60 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00610/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00610/bit0002.pdf

Dokument & länkar