SAF och FR avstår tills vidare från deltagande i mål 3

Näringslivskritik mot regeringens sätt att sköta EUs nya mål 3: SAF och FR avstår tills vidare från deltagande i mål 3 Företagarnas Riksorganisations VD Åke Fagelberg och Svenska Arbetsgivareföreningens VD Göran Tunhammar har i dag i en skrivelse till regeringen meddelat att organisationerna tills vidare avstår från att nominera ledamöter till den svenska övervakningskommittén för Europeiska socialfondens mål 3. - Det finns ännu inte något färdigt svenskt s k Samlat programdokument för Mål 3. Våra respektive organisationer har varit kritiska till det svenska förslag som nu diskuteras i Bryssel. Mot denna bakgrund är det naturligt att vi avvaktar med att nominera ledamöter tills vi har ett färdigt resultat att ta ställning till, säger Åke Fagelberg och Göran Tunhammar i en kommentar. Under Näringsdepartementets arbete med de svenska planerna inom ramen för EUs Mål 3, som gäller kompetensutveckling och arbetsmarknadspolitiska åtgärder, har SAF och FR vid flera tillfällen framfört kraftig kritik mot en alltför stark inriktning på arbetsmarknadspolitiska insatser på bekostnad av kompetensutveckling. Denna kritik har negligerats och i stället har regeringen ytterligare stärkt banden mellan nya mål 3 och AMS, både vad gäller inriktning och organisatorisk tillhörighet. SAF och FR är även kritiska mot den byråkrati som kringgärdar programarbetet. - Kompetensutveckling skall vara huvudstrategin för nya mål 3-programmet, vilket syftar till att skapa dynamik och tillväxt. Men i stället riskerar deltagande i regeringens tappning av nya mål 3 att innebära myndighetstillsyn av arbetsmarknadsåtgärder. Det kan vi som företrädare för landets småföretag aldrig acceptera. Regeringen måste nu se till att det nya mål 3 ges den åsyftade inriktningen. Ytterligare information: Christer Wikfeldt, SAF, 08-762 60 00, Krister Söderstam, FR, 023-70 59 90 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/21/20000121BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/21/20000121BIT00200/bit0002.pdf

Dokument & länkar