SAF om näringsdepartementets promemoria Jämställdhetsanalys av löner: Integritetskränkande ingrepp i lönebildningen

SAF om näringsdepartementets promemoria Jämställdhetsanalys av löner: Integritetskränkande ingrepp i lönebildningen - Promemorians lagförslag innebär ett oacceptabelt ingrepp i såväl lönebildnings- och i kollektivavtalssystemet som i lönesättningen. Det för med sig kostsamma procedurer för arbetsvärdering för alla företag - stora som små - till ingen nytta. Skyldigheten att exponera individlöner kränker individernas integritet. Av dessa skäl förkastar vi förslaget. Det säger Anita Trogen, SAFs jämställdhetsexpert, i en kommentar till SAFs yttrande över Näringsdepartementets promemoria Jämställdhetsanalys av löner. - Redan med nuvarande regler i jämställdhetslagen är det möjligt att ingripa mot avtal om de innehåller diskriminerande bestämmelser. Det aktuella förslaget går avsevärt längre genom att det ingriper i själva processen för löneförhandlingen. Trovärdigheten för kollektiva förhandlingar förutsätter att det inte sker någon sådan inblandning från statens sida, säger Anita Trogen. SAF anser att det finns en stor medvetenhet om att könsrelaterade löner inte skall förekomma. Parterna på arbetsmarknaden har också visat att de tar sitt ansvar på det sätt som avses i jämställdhetslagens regel om samverkan. Det visas tydligt i löneavtalen både på den privata arbetsmarknaden och inom offentliga verksamheter. Dessa innehåller åtaganden om att gemensamt eliminera eventuellt kvarstående könsrelaterade löneskillnader samt att såväl avtal som lönesättningsprinciper skall vara könsneutrala. - Det saknas faktaunderlag som visar att lagen bör ändras på det sätt som föreslås i promemorian. Lagstiftaren bör i stället ge parterna på arbetsmarknaden lugn och ro att leva upp till vad de frivilligt åtagit sig i gemensamma avtal, anser Anita Trogen. Ytterligare information: Anita Trogen, tfn 08-762 60 00. Yttrandet kommer att finnas på www.saf.se. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00550/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00550/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar