SAF startar företagarnätverk för bättre samverkan med skolan

SAF startar företagarnätverk för bättre samverkan med skolan - Såväl elever och lärare som företagare har glädje och nytta av att det finns färska kunskaper i skolan om hur det lokala näringslivet ser ut och vart arbetsmarknaden är på väg. Ingen kan bättre än företagarna själva ge de kunskaperna. Därför startar SAF nu ett företagarnätverk med i starten 200 företagare som landet runt är beredda att förbättra näringslivets samverkan med skolan för att på så sätt skapa en ännu bättre skola. Det sade SAFs VD Göran Tunhammar när SAF i dag startade ett företagarnätverk i närvaro av skolminister Ingegärd Wärnersson och ett par hundra företagare. - Vi i näringslivet vill göra vad vi kan för att fler elever skall lämna grundskolan och gymnasiet med goda kunskaper. Vi kan aldrig bli bättre än lärarna själva på att förmedla de nödvändiga baskunskaperna, men vi kan bidra med goda, obyråkratiska kontakter med världen utanför skolan, motiverade Göran Tunhammar SAFs initiativ. SAF har länge arbetat med samverkan mellan skola och näringsliv, men företagen själva har i SAFs rekryteringsenkät hösten 1999 och i samband med SAFs kongress våren 1998 pekat på att behovet är stort och att mer kan göras. En särskild webplats kommer att förmedla företagarkontakter till skolan. Där skall också goda exempel på samverkan återfinnas. - Det nya företagarnätverket skall vara mycket aktivt i arbetet för att få en än bättre skola. Det skall ske genom kontakter dels med lokala skolpolitiker för att informera om företagens behov av kompetens, dels med skolledarna vars intresse och engagemang är avgörande för att samverkan skall bli bra. Mycket beror också på företagarnas eget intresse, men de har en stark motivation i att kunna rekrytera bra medarbetare och därmed också stärka sin konkurrenskraft, avslutade Göran Tunhammar. Ytterligare information: Ulla Ericson, tfn 08-762 63 86 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/26/20000126BIT00650/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/26/20000126BIT00650/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar