SAF välkomnar enklare regler

SAF välkomnar enklare regler Vi välkomnar att regeringen tagit intryck av SAFs enträgna framställningar om att åstadkomma förenklingar och förbättringar av regelverket för näringslivet. Det säger SAFs småföretagsexpert Lennart Palm. - Inte minst välkomnar vi beskedet att en regelförenklingsgrupp nu inrättas inom näringsdepartementet och att nya regler skall granskas ur ett småföretagsperspektiv. - Men avgörande för förenklingsgruppens möjligheter att lyckas blir att, som SAF upprepade gånger påpekat, en sådan grupp får ordentliga "muskler". Den måste ha sådana ekonomiska och personella resurser att den kan klara den jätteuppgift som det innebär att åstadkomma rejäla förenklingar av regelverket. Palm påpekar vidare att det inte räcker med att nya regler granskas ur ett småföretagsperspektiv. - Det är dagens regelverk som ställer till med bekymmer för företagen. Därför måste alla företagsregler utsättas för en sådan granskning. Vi har föreslagit en period på fyra år för att gå igenom alla de 20 000 sidor regler som dagens företagare måste rätta sig efter. Vidare upplysningar: Lennart Palm, 070-53 703 41 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/22/19981222BIT00250/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/22/19981222BIT00250/bit0002.pdf

Dokument & länkar