SAFs VD Göran Tunhammar om verkställande utskottets EMU-beslut: Tidpunkten för EMU-medlemskap borde vara nu

SAFs VD Göran Tunhammar om verkställande utskottets EMU-beslut: Tidpunkten för EMU-medlemskap borde vara nu - SAF och näringslivet välkomnar den socialdemokratiska partiledningens nya mer positiva EMU-linje. Det är glädjande att socialdemokraterna nu hävdar att ett EMU-medlemskap är bra för Sverige. Den rimliga följden av beslutet är att arbeta för ett snart medlemskap, inte att skjuta medlemskapsfrågan på framtiden. Fortsatt taktiserande och tövan i EMU- frågan är olyckligt och skadligt för Sverige. Det säger SAFs VD Göran Tunhammar i en kommentar till den socialdemokratiska partiledningens ställningstagande. - Sveriges företag missgynnas av utanförskapet som ger dem sämre konkurrensförutsättningar och högre kostnader än deras konkurrenter i Euro-länderna. Svenska konsumenter missgynnas av utanförskapet genom högre priser och högre räntor. Och Sverige som nation missgynnas av utanförskapet genom förlorat inflytande inom EU. Detta är bakgrunden till att SAF och många andra länge hävdat att utanförskapet har ett högt pris. - Det är viktigt att det socialdemokratiska partiets verkställande utskott med partiets ordförande, tillika Sveriges statsminister, i spetsen tar ställning för att EMU-medlemskap är bra för Sverige. Det innebär samtidigt ett erkännande av att utanförskapet har ett pris såväl ekonomiskt som politiskt. Det finns ingen anledning att betala detta pris en enda dag mer än nödvändigt. Nu måste regeringen börja agera för att Sverige ska komma med i valutaunionen så snart som möjligt, avslutar Göran Tunhammar. Ytterligare information: Jan Herin, chefekonom, 070-593 52 61. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/14/20000114BIT00460/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/14/20000114BIT00460/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar