SAFs VD Göran Tunhammar på SAFs stämma

SAFs VD Göran Tunhammar på SAFs stämma: - SAF välkomnar konstruktiv diskussion om hur vi får en modern arbetsrätt - Till de kritiskt nyfikna till SAFs arbetsrättsförslag vill jag gärna sträcka ut en hand och säga: Vi ställer upp på varje konstruktiv diskussion om hur vi skall åstadkomma en modern arbetsrätt. SACO och TCO har mött förslaget med just den attityden. De omfamnar inte vårt förslag, men de markerar att här finns något viktigt att diskutera och reformera. Heder åt en sådan insikt. Det är samtidigt goda tecken på att vi i Sverige också bör kunna åstadkomma en konstruktiv social dialog mellan de parter på arbetsmarknaden som ser framåt, inte bakåt - Till de som reflexmässigt nu säger nej skulle jag vilja säga: Läs och begrunda vårt förslag. Till de som efter att ha läst igenom vårt förslag och fortfarande säger nej vill jag säga: Kom med ett bättre förslag! Det sade SAFs VD Göran Tunhammar när han i sitt tal vid SAFs stämma i dag kommenterade debatten om SAFs förslag ”En företagsam arbetsrätt”. - Mona Sahlin, som sagt sig ha företagare som sina hjältar, säger sig nu bli mörkrädd inför perspektivet att en större del av villkoren skulle kunna göras upp mellan företagarna och deras anställda i stället för mellan centrala organisationer. Det är inte att tro sina hjältar om mycket. - De som innerst inne betraktar företagare som fulla av skumma eller onda avsikter, som ständigt måste hindras och stävjas genom lagar och regler har inte förstått det som är företagsamhetens allra mest grundläggande förutsättning: Tillit och förtroende. Mellan företag och medarbetare. Mellan leverantörer och kunder. Och faktiskt mellan företagsamheten och politiken. Göran Tunhammar redovisade också en ny Demoskop-undersökning, ställd till företag med över 500 anställda. Över hälften av företagen anser att det har blivit svårare att rekrytera och behålla yngre, högutbildade medarbetare i Sverige. Göran Tunhammar poängterade att den gemensamma nämnaren i SAFs arbetsrättsförslag och i rekryteringsundersökningen är människors företagsamhet. - Allt färre vill styras uppifrån av dem som tror sig veta ”folkets bästa”. Allt fler vill bestämma själva. Det är en naturlig konsekvens av att vi lever i ett kunskapssamhälle. Information och fakta finns tillgänglig för alla. Kunskap utvecklas och delas med andra. Det är människors kunskap och det sätt den används på, som ger jobb och inkomster. - Men för att vi i Sverige och i de svenska företagen skall kunna utveckla den väldiga kraft som människors vilja till kunskap och utveckling utgör, måste politik, regelsystem och belöningssystem bejaka kunskapssamhällets villkor. Göran Tunhammars tal samt undersökningen återfinns i sin helhet på www.saf.se.

Prenumerera