Skattereformen urholkad

Av skattereformens 30/50-princip blev 40/55-effekt - Skattereformens 30/50-princip innebar att marginalskatterna skulle vara högst 30 procent för 90 procent av de förvärvsarbetande och maximalt 50 procent i de högre inkomstskikten. I dag kan vi tala om en 40/55-effekt men utan någon vägledande princip. Det säger Jan Herin, SAFs chefsekonom, i en kommentar till en ny rapport, ”Skattereformen intentioner och verklighet”, av SAF-ekonomerna Gunnar Du Rietz och Anders Rydeman. SAF-ekonomerna har beräknat marginalskatt och totala marginaleffekter för olika grupper idag och jämfört med situationen före och omedelbart efter skattereformen. - Skatterna har rasat i höjden under hela 90-talet. Kommunalskatten har höjts, egenavgifter och värnskatt har införts. Samtidigt har grundavdraget minskat, schablonavdraget tagits bort och brytpunkten för statlig skatt har heller inte justerats upp i takt med lönerna. - I dag återstår precis hälften av den minskning av skattekilarna som skattereformen 1990-1991 ledde till. Följden av alla skatte- och avgiftshöjningar är att många låginkomsttagare har en marginalskatt på runt 40 procent. Nära dubbelt så många heltidsarbetande, 42,2 procent, betalar i dag statlig skatt som före skattereformen, då det var 23,7 procent. Och då var målet med skattereformen för de heltidsarbetande att 20 procent av dem skulle betala statsskatt. - De stora marginaleffekterna gör att alltfler låg- och mellaninkomsttagare hamnar i en ”fattigdomsfälla” där ökade arbetsinsatser, kompetensutveckling eller byte av arbete betalar sig dåligt. Samtidigt innebär det höga skatteuttaget i de högre inkomstskikten växande problem för svenska företag att konkurrera om nyckelpersoner på en för dessa grupper alltmer globaliserad arbetsmarknad. - Det är helt nödvändigt att som ett första steg återgå till principerna för skattereformen. ”Värnskatten” måste tas bort, grundavdraget måste ökas och brytpunkten för statlig skatt höjas till avsedd nivå, vilket i dag motsvarar en inkomst på ca 270.000 kronor, säger Jan Herin. Ytterligare information: Gunnar Du Rietz, Anders Rydeman, tfn 08-762 60 00. Rapporten finns också på www.saf.se!

Prenumerera