Sluta diskriminera småföretagen!

Sluta diskriminera småföretagen! Trots att alla partier i riksdagen sjunger småföretagandets lov, diskrimineras dessa företag skattemässigt. Konsekvenserna av nuvarande skattesystem är orimliga. Det visar en omfattande analys som SAF presenterade idag. - När alla politiska partier utger sig för att vara småföretagens vänner och vill främja deras utveckling är det obegripligt hur de kan acceptera att de små företagen ska diskrimineras och tvingas betala högre skatter än andra företag, kommenterar Ingvar Bladh, Meag AB och ordförande i SAFs småföretagsberedning. - Det är lika obegripligt att flitiga entreprenörer - de som både satsar kapital och själva arbetar i stort sett dygnet runt i sina företag - ska betala högre skatt än de som bara tillför kapital. Och varför ska den premieras skattemässigt som tar låga risker jämfört med den som tar höga risker? Detta är ytterligare orimliga konsekvenser av dagens skattesystem, konstaterar Ingvar Bladh. Analysen visar dessutom - i tider då regering efter regering i ord sagt sig arbeta för att förenkla och avbyråkratisera - att småföretagens kostnader för bokföring och bokslut, deklaration, uppbörd och redovisning av skatter (de s k fullgörandekostnaderna) har ökat. Orsakerna är bland annat den ökade komplexiteten i regelsystemen och kortare redovisningsperioder. - Överhängande nu är att få till stånd förändringar av arvs- och gåvobeskattningen. 20 procent av företagarna är över 55 år. I genomsnitt är företagare 60 år när de överlåter företag. Det innebär att vart femte företag i Sverige står inför generationsskiften inom fem år. Det måste ligga i regeringens intresse att underlätta för företagen i den svåra situation som generationsskiften innebär för företagen, så att fler överlever ett ägarskifte. - 1987 tillskrev SAF m fl organisationer dåvarande regering om behovet av förändringar. I februari 2000 (!) fick SAF svaret att de frågor som aktualiserats skulle behandlas i en nytillsatt utredning. Det har gått 13 år, och det finns ett genomarbetat och utrett förslag som presenterades redan1987 angående nödvändiga förändringar för att underlätta generationsskiften. Det behövs ingen ny utredning, utan bara politisk handlingskraft, avslutar Ingvar Bladh. Ytterligare information: Jan Herin och Leif Edvardsson, 08-762 60 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00210/bit0002.pdf

Dokument & länkar