Uteblivna regelförenklingar prövar näringslivets tålamod

Uteblivna regelförenklingar prövar näringslivets tålamod - Sverige står kvar och stampar på samma fläck som förra året. Trots Småföretagsdelegationen och ett antal uppdrag till myndigheter att förenkla regler har praktiskt taget inget konkret gjorts för att underlätta villkoren för nya företag. Det säger Dick Kling, chef för SAFs avdelning Analys och Utveckling, med anledning av att SAF i dag presenterade rapporten "Tänk Smått Först - men när?". Rapporten granskar hur Sverige följer Europeiska Kommissionens rekommendation för att förbättra och förenkla villkoren för nya företag. Tio viktiga områden i rekommendationen har studerats och inte på något av områdena har Sverige ännu förbättrat sin ställning. Avgörande för att få igång ett strukturerat regelförenklingsarbete av lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter är att det skapas en särskild organisation - med starkt stöd av statsministern - i regeringskansliet. I Storbritannien finns den särskilda enheten "The Better Regulation Unit". Den sorterar under statsministerns kansli, har 40 anställda och en budget på 25 miljoner kronor. - Trots det dystra resultatet av vår granskning fortsätter SAF att hoppas på kommande förbättringar, inte minst mot bakgrund av uttalanden från den ansvariga ministern Mona Sahlin. Men tålamodet är begränsat, säger Dick Kling. - Den svenska utmaningen består i att bli lika bra som eller bättre än de bästa exemplen inom EUs medlemsländer. Det är inte omöjligt. Om så sker blir Sverige ett bättre land för företagare och företag. SAFs krav: * Inrätta en regelreformeringsenhet i regeringskansliet med egna muskler och starkt stöd av statsministern. * Gå igenom alla regler som rör företagen under en fyraårsperiod och ta bort onödiga regler och förenkla regelverket i övrigt. * Sätt upp målet att minska företagens administrativa kostnader med 30 procent under innevarande mandatperiod. * Inför obligatoriska kostnadsanalyser av förslag som berör företagen på ett väsentligt sätt. För regler som berör de mindre företagen skall ett särskilt småföretagstest göras. * Följ EUs rekommendationer för att förbättra klimatet för småföretagen. Ytterligare information: Lennart Palm, tfn 08-762 60 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/15/19981215BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/15/19981215BIT00030/bit0002.pdf

Dokument & länkar