Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017

Jämförelser i rapporten har, om inte annat anges, skett med helårsbokslutet. Safe at Sea AB's räkenskapsår är kalenderår (jan-dec)

KONCERN - PERIODEN OKTOBER-DECEMBER 2017

 • Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 483 tkr (1 067tkr).

 • Rörelseresultatet uppgick till – 1 573 tkr (-2 940 tkr)

 • Resultat per aktie uppgick till -0,53 kr (-0,92 kr)

 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 92,5% (25,7%)

MODERBOLAG - PERIODEN OKTOBER-DECEMBER 2017

 • Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 201 tkr (555 tkr).

 • Rörelseresultatet uppgick till -1 506 tkr (-2 048 tkr)

 • Resultat per aktie uppgick till -0,51 kr (-1,22kr)

 • Bruttovinstmarginalen uppgick 89,7% (16,4%)

KONCERN - RÄKENSKAPSÅRET 2017-01-01 TILL 2017-12-31

 • Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 13 741 tkr (7 226 tkr).

 • Rörelseresultatet uppgick till -4 055 tkr (-4 598tkr).

 • Resultat per aktie uppgick till -1,28 kr (-1,40 kr).

 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 67,9% (52,8%).

MODERBOLAG - RÄKENSKAPSÅRET 2017-01-01 TILL 2017-12-31

 • Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 11 918 tkr (4 707 tkr).

 • Rörelseresultatet uppgick till -4 054 tkr (-3 707 tkr).

 • Resultat per aktie uppgick -1,28 kr (-1,73 kr).

 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 60,5% (38,4 %).

VD:S KOMMENTAR

Vi har under 2017 fortsatt att investera i framförallt försäljning och marknadsföring. Under andra halvan av 2017 genomfördes mer försäljningsarbete, än vad som någonsin tidigare gjorts i bolagets historia.  De fortsatt offensiva och omfattande satsningarna på försäljning, marknadsföring, men också produktion, belastar årets resultat, men bäddar också för en ökande försäljning under 2018 och framåt.

Som resultat av försäljningsarbetet under året, kan vi konstatera att bolaget vid utgången av 2017 har genomfört affärer och etablerat nya partnersamarbeten i mer än 19 länder i fyra världsdelar. Samtidigt har omsättningen ökat kraftigt för hela året.

Vi går in i 2018 starkare som organisation än någonsin och har ett ökande inflöde av kvalificerade affärsmöjligheter. Vi vet sedan tidigare att ledtiderna ofta är långa, inte minst mot de myndighets- och andra större kunder vi arbetar med, även om vi har kunnat se indikationer om allt snabbare beslutsprocesser.  Exempel på detta är t.ex. Portugisiska Marinen som på endast fem månader gick från första kontakt till beställning. Befintliga kunder är fortfarande trogna när det gäller återköp av fler enheter, exempel på detta är Hong Kong Fire Service Department, Estonia Border Guard och Sjöräddningssällskapet.

Med anledning av det som vi uppfattar som positiva signaler under inledningen av året och de investeringar vi gjort i marknadsbearbetningar kommer vi inom kort att publicera en prognos för 2018 och till och med 2020.

Kaj Lehtovaara, VD 

For more information please contact

Kaj Lehtovaara,                                     

Telefon +46 (0)303-23 07 04
kaj@safeatsea.se

Denna information är sådan information som Safe at Sea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018.

Safe at Sea AB tillverkar och säljer en unik räddningsbåt, Rescuerunnern, som förmodligen är det effektivaste systemet i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Safe at Sea är även ägare till Safe at Sea Management AB. Safe at Seas aktie är listad på AktieTorget.

Taggar:

Om oss

Safe at Sea are specialists in developing, manufacturing and customizing safety systems and personal equipment for SAR operations. Our flagship is the RescueRunner, originally developed by the Swedish Sea Rescue Society. The RescueRunner is the most efficient way to safely rescue a person in water.

Prenumerera