Italienska Kustbevakningen väljer RescueRunner för sin framtida verksamhet

Efter omfattande tester och en lång och noggrann utvärdering kom igår beskedet att Italienska Kustbevakningen, Guardia Costeria väljer att utöka sin flotta med RescueRunner. Beställningen omfattar en RescueRunner med extra utrustning.

Förhandlingarna har pågått sen i mars 2016 då en delegation från Guardia Costeria besökte Safe at Sea tillsammans med vår italienska agent Metco Metals, för att få operatörsutbildning på RescueRunner samt för att testa kapaciteten och prestandan på produkten, i förhållande till de krav som Guardia Costeria identifierat och specificerat. Det blev några mycket intressanta och värdefulla dagar där mycket erfarenhet och kunskap utbyttes organisationerna emellan, vilket nu resulterat i att första ordern till vår stora glädje kunde tas emot igår.

Italienska Kustbevakningen omfattas av hela 11 000 operatörer, 480 fartyg och 260 baser och är med detta en av världens största kustbevakningsorganisationer. Det är ett militärt organ som ansvarar för totalt 8400 km kustlinje där man nu identifierat behovet av att utöka flottan med mindre räddningsbåtar. Den RescueRunner som nu beställts kommer levereras i början av 2017 och användas i skarpa situationer liksom för att ta fram nya rutiner för användande inom Guardia Costeria.

Det är i tillägg extra glädjande att kunna meddela att produkten RescueRunner nu registrerats i det centrala inköpssystem som används gemensamt mellan kustbevakning, brandkår, militär och polis i Italien. Detta skapar fler och större möjligheter för Safe at Sea att lättare kunna marknadsföra produkten till dessa myndigheter samt underlätta och inte minst snabba på inköpsprocessen som ibland är något komplicerad och tungrodd i Italien.

Ordervärde: 750 000SEK

Det är roligt att ytterligare en myndighet väljer RescueRunner. Affären visar också på att ledtiderna från intresse till beställningen blir kortare, vilket möjliggjorts tack vare vår utökade säljorganisation samt ett förträffligt arbete av vår agent, Metco Metal, säger VD Kaj Lehtovaara
Safe at Sea AB

För ytterligare information om Safe at Sea och om affären med Italienska Kustbevakningen, kontakta Linda Ahl, Business Development Manager, tel. 0763-16 04 70 eller via mail Linda.Ahl@safeatsea.se 

Besök gärna även www.safeatsea.se, www.rescuerunner.com, www.facebook.com/SafeatSea 

Om oss

Safe at Sea are specialists in developing, manufacturing and customizing safety systems and personal equipment for SAR operations. Our flagship is the RescueRunner, originally developed by the Swedish Sea Rescue Society. The RescueRunner is the most efficient way to safely rescue a person in water.

Prenumerera

Dokument & länkar