Kompletterande information till årsstämmans kallelse om, val av styrelse och styrelsearvoden

Kompletterande information till årsstämmans kallelse om, val av styrelse och styrelsearvoden. 

Vänligen se punkt 8 och 9.

BESLUTSFÖRSLAG I KORTHET

Punkt 8 och 9 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvode samt val av revisor och styrelse
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att Frejs Revisorer AB väljs till bolagets revisorer samt att arvode till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
  

Förslag till styrelse, omval av Linda Ahl, Peter Alexandersson, Patrik Gustavsson och Kaj Lehtovaara. Nyval av Hans Bergenheim. Styrelsearvode föreslås till ett (1) prisbasbelopp till styrelsens ledamöter och 150 000 kr till styrelsens ordförande. Ledamöter som ej erhåller arvode är Kaj Lehtovaara och Peter Alexandersson.

Kort om

Hans Bergenheim, har bred och mångårig styrelseerfarenhet som styrelseordförande i många olika typer av bolag. Hans, som har en gedigen bank- och finansbakgrund, har också ett starkt fokus på utveckling och resultat. Han har en omvittnad förmåga, att kunna coacha såväl styrelse som ledning, hela vägen från strategiskt tänk till resultatorienterade actions, i de bolag han engagerar sig i.

Hans som är 58 år, har under sin långa karriär bl.a. varit VD i bolag som Ikanobanken, AB Previa och managementkonsultbolaget Lateus AB. Bland sina många förtroendeuppdrag, har Hans suttit i styrelser för bolag som Avanza, Svenska Spel och Svenska Bankföreningen. Som styrelseordförande är han idag aktiv i 6 bolag. Vidare är han mentor hos ALMI och Connect Väst.

Vi är mycket glada att Hans har valt att engagera sig i Safe at Sea AB, och att han tar över stafettpinnen som styrelsens ordförande från Simon Hemberg. Vi är övertygade om att Hans engagemang kommer att bidra till bolagets fortsatta utveckling på ett mycket positivt sätt.

For more information please contact

Kaj Lehtovaara,                                
Telefon +46 (0)303-23 07 04
kaj@safeatsea.se

Safe at Sea AB tillverkar och säljer en unik räddningsbåt, Rescuerunnern, som förmodligen är det effektivaste systemet i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Safe at Sea är även ägare till Safe at Sea Management AB, ett bolag som tillhandahåller managementtjänster för sjöfarten. Safe at Seas aktie är listad på AktieTorget.

Taggar:

Om oss

Safe at Sea are specialists in developing, manufacturing and customizing safety systems and personal equipment for SAR operations. Our flagship is the RescueRunner, originally developed by the Swedish Sea Rescue Society. The RescueRunner is the most efficient way to safely rescue a person in water.

Prenumerera