Safe at Sea AB

Bolagets bokslutskommuniké kommer publiceras först 29 februari, så vi vill passa på att redan nu skriva några rader om året som gått och vad vi förväntar oss av 2016.

Efter en höst som blev ovanligt intensiv inte minst i fjärde kvartalet där vi produktionsmässigt behövde och körde ikapp efter störningarna som inträffade under tredje kvartalet för att hinna
med alla planerade leveranser.

Produktionsmässigt har det varit vårt bästa år hittills med över 20 st levererade RescueRunners. Varav 8 st producerades under fjärde kvartalet. För tredje året i rad ser vi nu också att kommer att behöver anställa fler båtbyggare. Vi hoppas också kunna flytta till större och mer ändamålsenliga lokaler under första halvåret.

Vi har under året tecknat en rad agentavtal nu senast med Metco i Italien. Metco säljer bland annat utrustning till italienska kustbevakningen (GUARDIA COSTIERA ITALIA), för vilka det nu planeras ett besök i Sverige i slutet på mars för att prova RescueRunner.

I december, strax innan jul, genomfördes en demonstration av RescueRunner i Tallinn arrangerad av Estländska Gränsbevakningsväsendet för närmare 20 operatörer och beslutsfattare från flera olika estniska sjöräddningssällskap och estniska räddningstjänster.

För att öka det mötande intresset från räddnings-tjänster och räddningsorganisationer som är verksamma i floder, älvar och översvämnings-drabbade områden har Safe at Sea tillsammans med Hode Over Vann AS utvecklat en anpassad utbildning för användning av RescueRunner i just dessa miljöer. Vår partner Hode Over Vann är experter på säkerhet och räddning i älv och översvämningsområden. Problemet med översvämningar ökar allt mer och vi ser att såväl nya som flera av våra befintliga kunder har behovet av att kunna använda RescueRunner för räddningsuppdrag också i den här miljön.

(se bild i bifogad pdf)

De senaste veckorna har det varit översvämningar i delar av Storbritannien samt i södra USA. På närmare håll ser vi hur städer som Göteborg börjar ta fram handlingsplaner för att kunna hantera de allt större riskerna med översvämningar.

2016

Vi ser framemot 2016, då vi räknar med att kunna expandera ytterligare både vad gäller försäljning men även mot olika geografiska områden. Under året som gått har vi nått nya marknader som Frankrike och Storbritannien. Till Sydafrika har vi förvisso levererat tidigare, men där får vi nu genom vår nya agent SPP en stark aktör på plats, inte bara i Sydafrika utan hela södra och mellersta Afrika.

Vi ser en fortsatt utveckling av försäljningen i Hong Kong inte minst mot räddningstjänsten där. Även hos räddningstjänster och organisationer i Norden ser vi ett ökande intresse för RescueRunner.

Under hösten har också vidareutveckling gjorts av RescueRunner genom anpassningar för nästa generations motorplattform som enligt leverantören kommer att vara miljövänligare, lättare och starkare. Den nya motorplattformen som planeras att införas under 2016 förväntas också bidra till en kostnadseffektivare produktion.

Det arbete som pågått under fjärde kvartalet kring räddningslösningar för såväl olje- som vindkraftsindustrin offshore fortsätter nu efter nyåret. Inom oljeindustrin påverkar de fortsatt låga oljepriserna processen så till vida att den går långsammare, men som tidigare nämnts så ser vi på sikt att oljeindustrins behov av att sänka sina kostnader gynnar RescueRunner-systemet som är mycket mer kostnadseffektivt än befintliga räddningssystem inom branschen.

Första kvartalet inleds på samma sätt som vi gick ur fjärde kvartalet 2015, dvs. en bra start på 2016, med full fart i produktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:    
Kaj Lehtovaara, Safe at Sea AB (publ), kaj@safeatsea.se  eller 0303-230704
Besök även www.safeatsea.se, www.rescuerunner.com, www.facebook.com/SafeatSea


Safe at Sea AB tillverkar och säljer en unik räddningsbåt, Rescuerunnern, som förmodligen är det effektivaste systemet i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet.

Om oss

Safe at Sea are specialists in developing, manufacturing and customizing safety systems and personal equipment for SAR operations. Our flagship is the RescueRunner, originally developed by the Swedish Sea Rescue Society. The RescueRunner is the most efficient way to safely rescue a person in water.

Prenumerera

Dokument & länkar