Safe at Seas nyemission registrerad

Safe at Sea AB (publ) har slutfört nyemissionen om 5,9 Mkr. Med anledning av att aktierna registrerats hos Bolagsverket kommer handel i BTA att upphöra och utfärdade BTA kommer att ersättas med aktier. 

Sista dag för handel med BTA är 6 december 2016.

Stoppdag hos Euroclear i BTA är 8 december 2016.

De nya aktierna beräknas finnas på respektive VP-konto/depå 12 december 2016.

Sammantaget medför dessa åtgärder att aktiekapitalet i Bolaget efter emissionen kommer att uppgå till 2 402 577,75 SEK fördelat på 3 203 437 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,75 SEK.  

F ör ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Rudelius, informationsansvarig                                      

Telefon 0303-23 07 05
erik@safeatsea.se

www.safeatsea.se

Safe at Sea AB tillverkar och säljer en unik räddningsbåt, Rescuerunnern, som förmodligen är det effektivaste systemet i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Safe at Sea är även ägare till Safe at Sea Management AB, ett bolag som tillhandahåller managementtjänster för sjöfarten. Safe at Seas aktie är listad på AktieTorget.

Taggar:

Om oss

Safe at Sea skall bidra till att rädda liv genom att utveckla, tillverka och sälja lätta, flexibla och kostnadseffektiva system för Search and Rescue-verksamhet över hela världen.

Prenumerera

Dokument & länkar