Safe TransArt blir Safe Logistics

Safe TransArt AB har genomfört en namnändring och heter numera Safe Logistics AB. Namnändringen sker i samband med att bolaget har avyttrat en verksamhetsgren, konsttransporter. Avyttringen av konsttransporter är en del av ägarnas strategi att fokusera på lönsam tillväxt och fortsatt utveckling av sin kärnverksamhet inom logistiklösningar och teknisk distribution/installation.

Safe Logistics erbjuder komplexa och specialiserade logistiktjänster för produkter som kräver en varsam hantering. Kunduppdragen innefattar i de flesta fall mycket mer än ”kaj-till-kaj-transporter”. till exempel hanterar och installerar bolaget oemballerade produkter såsom skrivare, kopiatorer, sjukvårds- och serverutrustning. Safe Logistics kan även ta ansvar för en stor del av ”life-cycle-processen” åt sina kunder.

”På Safe Logistics ser vi många möjligheter under kommande år och kommer fortsätta att utveckla vår verksamhet. Ett viktigt steg i det arbetet är vårt nyetablerade och moderna säkerhetslager med säkerhetsklass 3 i Stockholm, där vi kan erbjuda våra kunder såväl tillfällig lagring av högvärdiga produkter som helhetslösningar. Tekniklogistik är vårt största affärsområde och vi har byggt en logistikverksamhet med anpassad vagnpark och moderna anläggningar som innebär att vi kan leverera enligt våra kunders krav och önskemål. Det är inom tekniklogistik bolaget har längst erfarenhet, men vi erbjuder även tjänster inom bland annat möbellogistik och andra specifika tjänster som exempelvis flytt av bohag och kontor samt installation av säkerhetsskåp” säger bolagets VD Johnny Skeppstedt.

Under inledningen av 2016 kommer bland annat omprofilering av bilar och fastigheter att genomföras, samt en ny hemsida etableras, www.safelogistics.se. En organisationsförändring genomförs även då bolagets huvudkontor flyttas från Varberg till Stockholm. Verksamheten i Varberg avvecklas därigenom.

Safe Logistics AB är ISO-certifierade enligt ISO9001 och ISO14001.

Johnny Skeppstedt, VD, Safe Logistics AB 070-938 84 01

Safe Logistics erbjuder komplexa och specialiserade logistiktjänster för produkter som kräver en varsam hantering. Kunduppdragen innefattar i de flesta fall mycket mer än ”kaj-till-kaj-transporter”. till exempel hanterar och installerar bolaget oemballerade produkter såsom skrivare, kopiatorer, sjukvårds- och serverutrustning. Safe Logistics kan även ta ansvar för en stor del av ”life-cycle-processen” åt sina kunder.

Taggar:

Om oss

Safe Logistics är ett logistik- och transportföretag som arbetar med frakt, hantering och förvaring av värdefullt gods som till exempel högteknologiska produkter. Safe Logistics transporterar känslig elektronik som datorer, kopiatorer och medicinsk utrustning. Likaså andra produkter som kräver extra omtänksamhet som till exempel butiksinredningar och mässmontrar. Rekonditionering på alla typer av kopieringsmaskiner samt konfigurering och installation av multifunktionprinters är ytterligare tjänster. Med lång erfarenhet av branschen och medarbetare specialutbildade i att hantera högvärdesgods får kunden både ett personligt bemötande och professionell hjälp från start till avslut, oavsett storlek eller omfattning på uppdraget. Safe Logistics kunder är copyföretag, sjukhus, forskningsinstitutioner.

Prenumerera