Central samordning nödvändig

LOs andre ordförande Wanja Lundby-Wedin: Central samordning nödvändig - Stabilitet i lönebildningen är en förutsättning för en ekonomisk tillväxt som håller inflationen i schack och ökar sysselsättningen. För en sådan stabilitet är det nödvändigt med en central samordning av löneförhandlingarna. Men vi fick inte gehör för detta. I en intervju för SAFtidningen Näringsliv förklarar LOs andre ordförande Wanja Lundby-Wedin varför LO avbröt samtalen med SAF, TCO och Saco om en "Allians för tillväxt". Enligt Wanja Lundby-Wedin var det alltså inte, som LO hävdade i förra veckan, skattesänkningar och förändringar i arbetsrätten som orsakade LOs avhopp. Utan det var att LO inte fick gehör för sitt krav på att centralorganisationerna ska ha större kontroll över lönebildningsprocessen. Intervjun med Wanja Lundby-Wedin finns att läsa på tidningens hemsida på Internet: http://naringsliv.saf.se. Kontaktperson på SAFtidningen Näringsliv: Jan Ginsburg, tel: 08-762 64 89. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/21/19981221BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/21/19981221BIT00380/bit0002.pdf

Dokument & länkar