AB Sagax noteras idag på OMX Nordic Exchange Stockholm, Small Cap

AB Sagax noteras idag på OMX Nordic Exchange Stockholm, Small Cap. Handeln med bolagets aktie vid First North upphör därmed. Kortnamnet för stamaktien är SAGA och för preferensaktien SAGA PREF. Handelsposternas storlek har fastställts till 100 aktier för båda aktieslagen.

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar