SAGAX EMITTERAR OBLIGATIONSLÅN OM 1 250 MKR

Sagax har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 1 250 miljoner kronor inom ett rambelopp om 2 000 miljoner kronor. Obligationslånet löper till den 15 februari 2022 med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 215 räntepunkter.

Obligationslånet kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål, investeringar och refinansiering av skuld.

Obligationslånet har främst riktats till institutionella investerare och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information
, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 juni 2017 till 2 399 000 kvadratmeter fördelat på 479 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.  
 

Taggar:

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar