SAGAX ETABLERAR PROGRAM FÖR FÖRETAGSCERTIFIKAT

Sagax har beslutat att etablera ett program för emission av företagscertifikat. Företagscertifikatprogrammet ger Sagax möjlighet att emittera i SEK och EUR. Rambeloppet kommer att uppgå till 1 500 miljoner kronor och löptiden är högst ett år.

Kommentar av David Mindus, verkställande direktör, Sagax:

- ”Företagscertifikatprogrammet diversifierar Sagax finansieringskällor och utgör ett kostnadseffektivt komplement till existerande finansieringsstruktur”

Arrangör av företagscertifikatprogrammet är Swedbank och emissionsinstitut är Swedbank och Danske Bank.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.
   

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 30 september 2015 till 1 789 000 kvadratmeter fördelat på 203 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 november 2015 kl. 08.30.

Taggar:

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar