SAGAX FÖRVÄRVAR FASTIGHET I HELSINGFORS FÖR 116 MKR

Sagax har avtalat om förvärv av en fastighet i Vanda, nordväst om centrala Helsingfors och 10 minuter från Helsingfors flygplats. Den sammanlagda anskaffningskostnaden uppgår till motsvarande 116 miljoner kronor.

Fastigheten omfattar 17 300 kvadratmeter markarea och är bebyggd med 6 300 kvadratmeter uthyrningsbar area. Lokalerna totalrenoverades och anpassades under 2016. Fastigheten är fullt uthyrd. Hyresvärdet uppgår till motsvarande 11,5 miljoner kronor. Tillträde sker senast i fjärde kvartalet 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 mars 2018 till 2 648 000 kvadratmeter fördelat på 501 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.  

Taggar:

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar