SAGAX FÖRVÄRVAR FASTIGHET I PARIS FÖR 101 MILJONER KRONOR

Sagax har avtalat om förvärv av en fastighet belägen 20 minuter söder om centrala Paris och 15 minuter från Orly flygplats. Den sammanlagda anskaffningskostnaden uppgår till motsvarande 101 miljoner kronor.

Fastigheten omfattar 32 000 kvadratmeter markarea och 8 500 kvadratmeter uthyrningsbar area bestående av industri- och kontorslokaler. Fastigheten är fullt uthyrd. Hyresvärdet uppgår till motsvarande 10,2 miljoner kronor.

Vid fastighetsförvärv i Frankrike har berörda kommuner rätt att förköpa de fastigheter som säljs inom kommunen. Detta gäller även ovan beskrivna förvärv. Sagax beräknas få besked i förköpsfrågan inom två månader. Under förutsättning att förköp inte sker kommer tillträde att äga rum i slutet av juli 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 mars 2018 till 2 648 000 kvadratmeter fördelat på 501 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Taggar:

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar