SAGAX FÖRVÄRVAR FASTIGHETER I NEDERLÄNDERNA FÖR 214 MKR

Sagax har förvärvat tre fastigheter i Nederländerna som omfattar 31 500 kvadratmeter uthyrningsbar area för lager- och industriändamål. Investeringarna uppgår till motsvarande 214 miljoner kronor. Hyresvärdet uppgår till 18,2 miljoner kronor och uthyrningsgraden till 89 %. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 5,9 år.

Förvärven sker i tre separata transaktioner. Sagax har förvärvat och tillträtt en fastighet omfattande 39 000 kvadratmeter markarea som är bebyggd med 20 000 kvadratmeter uthyrningsbar area i Zeist. Därutöver har Sagax avtalat om att förvärva en fastighet i Den Bosch och en fastighet i Zoetermeer. Fastigheterna omfattar 22 900 kvadratmeter markarea och är bebyggda med 11 500 kvadratmeter uthyrningsbar area. Fastigheterna beräknas tillträdas i mars efter erhållande av sedvanliga myndighetstillstånd.  

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 december 2017 till 2 489 000 kvadratmeter fördelat på 495 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.  

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar