SAGAX FÖRVÄRVAR FASTIGHETER I NEDERLÄNDERNA OCH FINLAND FÖR 131 MKR

Sagax har, i fyra separata transaktioner, förvärvat fyra fastigheter för sammanlagt 131 miljoner kronor. Tre av fastigheterna är belägna i Nederländerna och en fastighet är belägen i Finland.

Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 18 800 kvadratmeter huvudsakligen bestående av lokaler för industri och lager. Det årliga hyresvärdet uppgår till 12,8 miljoner kronor. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 9,3 år. Uthyrningsgraden uppgår till 100 %. Tillträde har skett.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 december 2017 till 2 489 000 kvadratmeter fördelat på 495 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.  

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar