SAGAX FÖRVÄRVAR FÖR 60 MILJONER KRONOR

Sagax har avtalat om att förvärva Bagaren 5 i Tyresö från Annas Pepparkakor. Fastigheten har en uthyrningsbar area omfattande 7 100 kvadratmeter, varav 80 procent är produktions- och lagerlokaler. Fastigheten utgör Annas Pepparkakors svenska produktionsanläggning och huvudkontor. Annas Pepparkakor har under de senaste fem åren investerat 45 miljoner kronor i anläggningen, varav 16 miljoner kronor avser fastigheten. Annas Pepparkakor, som bedrivit verksamhet på fastigheten sedan 1978, kommer att teckna ett 15-årigt kallhyresavtal.

Förvärvet sker via ett nybildat aktiebolag till en köpeskilling på 60 miljoner kronor inklusive transaktionskostnader. Tillträde sker den 1 november.


Kommentar av David Mindus, verkställande direktör, Sagax:

- "Annas Pepparkakor är ett väletablerat varumärke och ledande inom sitt marknadssegment. Förvärvet passar väl in i Sagax portfölj och kommer att generera en långsiktigt stabil avkastning."


Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar