SAGAX FÖRVÄRVAR FYRA FASTIGHETER I HELSINGFORS FÖR 156 MILJONER KRONOR

Sagax har förvärvat en fastighet i Vanda, cirka 20 minuter norr om centrala Helsingfors och 10 minuter från Helsingfors flygplats. Fastigheten omfattar 24 000 kvadratmeter friköpt mark och är bebyggd med 4 700 kvadratmeter kontors- och verksamhetslokaler. Köpeskillingen uppgår till 65 miljoner kronor. Förvärvet sker i bolagsform och tillträde äger rum 17 november.

Sagax har därutöver avtalat om förvärv av tre fastigheter belägna i Esbo, cirka 20 minuter väster om centrala Helsingfors och 20 minuter från Helsingfors flygplats. Fastigheterna omfattar 12 800 kvadratmeter uthyrningsbar area och 28 000 kvadratmeter friköpt markarea. Köpeskillingen uppgår till 91 miljoner kronor. Tillträde kommer att ske under december.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 30 september 2015 till 1 789 000 kvadratmeter fördelat på 203 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 november 2015 kl. 10.00

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar