SAGAX FÖRVÄRVAR I HELSINGFORS FÖR 92 MILJONER KRONOR

Sagax har förvärvat en fastighet i Esbo, väster om centrala Helsingfors och 25 minuter från Helsingfors flygplats. Den sammanlagda anskaffningskostnaden uppgår till motsvarande 92 miljoner kronor.

Fastigheten omfattar 28 500 kvadratmeter markarea och är bebyggd med 18 400 kvadratmeter uthyrningsbar area bestående av lokaler för industri- och lagerändamål. Fastigheten är fullt uthyrd. Hyresvärdet uppgår till motsvarande 12,5 miljoner kronor. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 7,0 år. Tillträde har skett.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 september 2017 till 2 409 000 kvadratmeter fördelat på 477 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.  

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar