Sagax förvärvar i Stockholm för 54 miljoner kronor

Sagax har avtalat om att förvärva tomträtten till Stockholm Horndal 1 i Lunda industriområde för 54 miljoner kronor. Sagax äger och förvaltar sedan tidigare fem fastigheter i Lunda med en uthyrningsbar area om 32 000 kvadratmeter. Den förvärvade fastigheten omfattar 8 100 kvadratmeter uthyrningsbar area, varav 80 procent är lager. Resterande del utgörs av kontor. Tillträde sker den 5 oktober.

Fastigheten är fullt uthyrd till och med mars 2008, därefter kommer lokalerna att bli vakanta. Sagax kommer omedelbart att påbörja uthyrningsarbetet.


Kommentar av David Mindus, verkställande direktör, Sagax:

- "Förvärvet kompletterar Sagax befintliga bestånd i Lunda väl. Vi upplever en stark efterfrågan på lagerlokaler i Stockholm samtidigt som utbudet av bra lokaler är relativt begränsat. När vi lyckats med uthyrningsarbetet kommer investeringen att ge en högre avkastning än vad vi normalt siktar på."

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar