SAGAX FÖRVÄRVAR I STOCKHOLM OCH HELSINGFORS FÖR 211 MILJONER KRONOR

Sagax har förvärvat och tillträtt en fastighet i Västberga i södra Stockholm. Västberga är det mest centrala industriområdet i Stockholmsområdet. Fastigheten är belägen mindre än 1 kilometer från Essingeleden och Södra länken. Fastigheten omfattar 12 000 kvadratmeter uthyrningsbar area samt 19 700 kvadratmeter friköpt markarea. Fastigheten förvärvas vakant. Förvärvet sker i bolagsform.

Sagax har därutöver förvärvat en fastighet i Vanda, 20 minuter norr om centrala Helsingfors och 5 minuter från Helsingfors flygplats. Fastigheten omfattar 8 400 kvadratmeter uthyrningsbar area och 25 000 kvadratmeter friköpt markarea. Byggnaden är uppförd 2008. Tillträde har skett. Uthyrningsgraden uppgår till 53 %.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 – 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 mars 2017 till 2 315 000 kvadratmeter fördelat på 432 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.  

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar