SAGAX FÖRVÄRVAR TRE FASTIGHETER I STOCKHOLM FÖR 156 MILJONER KRONOR

Sagax har avtalat om att förvärva en fastighet för 110 miljoner kronor. Fastigheten är belägen i Huddinge kommun i södra Stockholm och omfattar 9 300 kvadratmeter uthyrningsbar area samt 14 300 kvadratmeter friköpt markarea. Förvärvet sker i bolagsform och tillträde äger rum den 16 november.

Sagax har även förvärvat en fastighet för 18 miljoner kronor i Nacka kommun omfattande 2 500 kvadratmeter uthyrningsbar area och 5 700 kvadratmeter friköpt markarea. Förvärvet sker i bolagsform och tillträde ägde rum den 2 november.

Sagax har därutöver genomfört ett kompletteringsförvärv av en fastighet för 28 miljoner kronor i Järfälla kommun omfattande 2 700 kvadratmeter uthyrningsbar area och 4 100 kvadratmeter friköpt markarea. Förvärvet sker i bolagsform och tillträde ägde rum den 7 oktober.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 30 september 2015 till 1 789 000 kvadratmeter fördelat på 203 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2015 kl. 13.00.

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar