SAGAX HYR UT 31 000 KVADRATMETER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 

Sagax har under årets första kvartal hyrt ut lokaler om sammanlagt 31 000 kvadratmeter uthyrningsbar area i 30 olika uthyrningar. Hyresgästerna tillträder lokalerna under 2012 och 2013.

Av den uthyrda arean avser 4 500 kvadratmeter Sagax fastigheter och 26 500 kvadratmeter avser lokaler i Sagax intresseföretag Söderport. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick vid årsskiftet till 93 % för Sagax och till 79 % för Söderport.

Den enskilt största uthyrningen avser 15 000 kvadratmeter höglager i Söderports fastighet Asea 3 i Västberga. Lokalen kommer att hyras av Bring. Avtalet, som löper i 8 år, har ett sammanlagt hyresvärde om 140 Mkr.

Kommentar av David Mindus, verkställande direktör, Sagax:

-   "Vi noterar en god efterfrågan på lokaler inom vårt segment, lager och lätt industri. Vi förväntar oss att den ekonomiska uthyrningsgraden i Sagax kommer att vara fortsatt hög och att uthyrningsgraden i vårt intresseföretag Söderport successivt kommer att kunna normaliseras."

För ytterligare information, vänligen kontakta David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

 

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 31 december 2011 till 1 144 000 kvadratmeter fördelat på 136 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap (symbol SAGA och SAGA PREF). Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2012 kl. 9.30.

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar