SAGAX INVESTERAR 19 MEUR I FINLAND

Sagax har beslutat om investeringar om sammanlagt 19 MEUR motsvarande cirka 160 miljoner kronor inom ramen för bolagets verksamhet i Finland. Investeringarna består av förvärv av fem fastigheter, varav tre i Helsingfors, samt av en tillbyggnad på Sagax fastighet i Åbo. Förvärven har skett i tre separata transaktioner. Samtliga tillträden har ägt rum.

Kommentar av David Mindus, verkställande direktör, Sagax:

-       ”Fastigheterna kompletterar Sagax befintlig portfölj. Investeringarna kommer att bidra till Sagax förvaltningsresultat och löpande kassaflöde.”

För ytterligare information, vänligen kontakta David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 31 december 2012 till 1 159 000 kvadratmeter fördelat på 134 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap (symbol SAGA och SAGA PREF). Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2013 kl. 12.45.

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar