SAGAX INVESTERAR 400 MILJONER KRONOR I STOCKHOLM

Sagax har beslutat att bebygga bolagets fastighet Stockholm Gjutmästaren 8, belägen i Ulvsunda industriområde i Bromma, med cirka 19 000 kvadratmeter uthyrningsbar area bestående av lager- och verksamhetslokaler med tillhörande kontor och garage.

Investeringen beräknas till cirka 400 miljoner konor och förutsätter att erforderliga bygglov erhålls.

Byggnationen förväntas påbörjas under det tredje kvartalet 2018 och pågå i cirka 2,5 år. Lokalerna, som är fullt uthyrda, beräknas vara färdigställda under det fjärde kvartalet 2020. Investeringen kommer att bidra till Sagax förvaltningsresultat och kassaflöde från och med verksamhetsåret 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 mars 2018 till 2 648 000 kvadratmeter fördelat på 501 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Taggar:

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar